Uitbreiding van Samenwerkings - school Meeroevers in Meerstad

In Meerstad (gemeente Groningen) is in opdracht van Stichting Opos de samenwerkingsschool Meeroevers uitgebreid met vijf lokalen.

Voor dit project nam BCN Groep het projectmanagement en de directievoering voor haar rekening.

Uitbreiding

In 2012 is de Meeroeversschool in gebruik genomen door de samenwerkingsschool en kinderopvang SKSG. Het gebouw omvatte toen vier leslokalen en een speellokaal. De school kampte al enige tijd met een capaciteitsprobleem en is nog steeds groeiende. Dat betekende dat de uitbreiding zo snel als mogelijk gerealiseerd moest worden. Op basis van de verwachte groei van zowel school als kinderopvang is het gebouw vooralsnog met vijf semipermanente leslokalen en bijbehorende voorzieningen uitgebreid.

Kwaliteit

Het gebouw heeft een hoogwaardige gevelafwerking en binnenafwerking en het is voorzien van een omvangrijk ICT-netwerk. Ook de uitbreiding moest aan deze kwaliteitsnorm voldoen. Voor dit project is in februari 2017 een aanbesteding op laagste prijs uitgeschreven. BCN heeft de aanbesteding begeleid. De inschrijfsom van de aannemer paste binnen deze kaders van de kostenraming die wij vooraf hadden opgesteld. De kostenbewaking viel onder onze verantwoordelijkheid. Vanwege de grenscorrectie tussen de gemeente Slochteren en de gemeente Groningen zijn tijdens het traject de eisen nog bijgesteld. Ook Bureau Meerstad gaf input ten aanzien van het beeldkwaliteitsplan. De wijzigingen konden we in goed overleg met de opdrachtgever budgetneutraal oplossen.

Controlerende rol

In onze rol als directievoerder controleerden we erop dat het project volgens de gestelde kwaliteitseisen, planning en budget verliep, steeds denkend vanuit de wensen van de opdrachtgever. Elke vier weken organiseerden we een bouwvergadering, waarbij we tevens als voorzitter optraden. De directeur van de school schoof hier ook bij aan. Zo was hij steeds goed op de hoogte van de voortgang en van eventuele wijzigingen die moesten worden doorgevoerd. Het schoolbestuur hebben we middels de bouwverslagen geïnformeerd.

In juli 2017 kon de uitbreiding naar tevredenheid van de opdrachtgever worden opgeleverd. Volgens prognose zal in 2018 wederom een tijdelijke uitbreiding plaatsvinden van de school en de kinderopvang op de huidige locatie.