Huisvesting Wijkschool De Pionier en NT2-school De Vlinderboom, Drachten (bouwproces)

Bij de nieuwbouw voor wijkschool De Pionier en de NT2-school De Vlinderboom in Drachten was BCN Groep tijdens het bouwproces ook verantwoordelijk voor het contractmanagement.

Bij dit Design & Build-project met taakstellend budget was het aan de opdrachtnemer om aan te tonen dat hij aan de gestelde eisen voldeed. Wij toetsten en controleerden hierop. Tijdens het gehele traject stuurden wij op zowel proces- als projectniveau.

Wijziging

In het voortraject was sprake van een semipermanente huisvesting voor beide scholen. In een relatief laat stadium is besloten om in plaats van een tijdelijke vergunning een permanente vergunning aan te vragen. Hiervoor was een andere funderingstechniek nodig: er zijn stalen buispalen geheid die zijn voorzien van kopplaten. Daarop zijn de units aan elkaar gekoppeld.

Een schijngevel van verticale houten latten zorgt voor een eenheid en tegelijkertijd variatie in het gevelbeeld. Bij de NT2-school is deze gevel in meerdere kleuren uitgevoerd. Ook binnen is het afwerkingsniveau opgetild naar de uitstraling van een permanent gebouw. De school voldoet in deze vorm aan de eisen van Frisse Scholen klasse B.

Samenwerken

Het was een boeiend proces om samen met de gemeente Smallingerland en de opdrachtnemer dit project in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat alle partijen met de neus in dezelfde richting stonden. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit en het voldoen aan de contractuele eisen. Samen met opdrachtgever en opdrachtnemer zijn we erin geslaagd tot een goed eindproduct te komen. Vanuit de school liep een afgevaardigde mee tijdens het ontwerp- en realisatietraject, waarvoor wij eerste aanspreekpunt zijn geweest. Op deze wijze werd er veel (bouwkundige) kennis ingebracht vanuit de onderwijspraktijk.

In gebruik

De school kon meteen na de voorjaarsvakantie in gebruik worden genomen. De werkzaamheden aan de gevel zijn na de inhuizing afgerond. De opdrachtnemer heeft op ons verzoek in een plan van aanpak vastgelegd hoe hij de veiligheid van kinderen en personeel in deze periode kon waarborgen en hoe hij overlast zou voorkomen. Dit kon onder meer door de werkzaamheden buiten de schooltijden om uit te voeren. We hebben namens de opdrachtgever de oplevering begeleid en gecontroleerd of restpunten waren verholpen.

 

 [VB1]Link naar artikel (voortraject)