Herhuisvesting Parkhoven, Leeuwarden

In Leeuwarden is vandaag het nieuwe woon- en behandelcentrum Parkhoven van zorgorganisatie Palet, onderdeel van Stichting KwadrantGroep, in gebruik genomen.

Het was een prachtige dag om te verhuizen! In acht kleinschalige woonvoorzieningen kunnen cliënten een beroep doen op specialistische 24-uurs verpleeghuiszorg. Naast 54 zit-slaapkamers voor bewoners biedt de nieuwbouw onderdak aan een expertise- en behandelcentrum, een ‘wijkhuispitaal’ (huisartsenbedden) en dagbehandeling.

Nadruk op sfeer en vrij bewegen

Het gebouw bestaat uit vier laagbouwvleugels, die zijn verbonden met gangen. In het ontwerp is veel rekening gehouden met de problematiek van oudere, veelal dementerende of chronisch zieke cliënten. Het visiedocument van de KwadrantGroep gaf de nodige handvatten. Hierin is onder meer aangegeven dat sfeer en toezicht belangrijk zijn. De woongroepen hebben elk hun eigen woonkamer, eetkeuken, een eigen ingang met deurbel. De wens was dat bewoners zich zo vrij mogelijk kunnen bewegen. Dat is vertaald naar mogelijkheden om vrijelijk in- en uit te kunnen lopen naar de patio’s die zijn ingericht als ‘belevingstuinen’, elk met een eigen thema.

Verbinding met de wijk

Omdat het nieuwe Parkhoven is gebouwd op de plaats van de oude locatie, zijn de bewoners tijdelijk ondergebracht in een leegstaand pand van de zorggroep. Tijdens het bouwproces kon dankzij goede contacten met het wijkplatform veel aandacht worden besteed aan verbinding met de wijk. Er is tegemoetgekomen aan de gemeentelijke kaders: de gebouwen moesten passen in de omgeving van het waterrijke natuurgebied van de Potmarge. Speciaal daarvoor is ook een opvaart uitgegraven. Dit is een watergang zoals die vroeger door boeren werd gebruikt als zij met pramen hun oogst binnenhaalden.

Kwaliteit en innovatie

Bij dit project vormde ‘kwaliteit’ de rode draad. Dankzij een toereikend budget was er ook ruimte voor innovatieve technieken. Met de toepassing van domotica worden zorgmedewerkers ondersteund in hun zorgtaak. Daarnaast is het gebouw voorzien van een waterleidingsprinkler aangesloten op het drinkwaternet. Het is bovendien uitgerust met betonkernactivering in combinatie met lucht-warmtepompen. Hiermee is het gebouw ’s winters warm en ’s zomers koel. Een decentraal ventilatiesysteem zorgt voor een comfortabel leefklimaat voor de bewoners.

De verhuizing is zeer voorspoedig verlopen. Bij BCN Groep zijn we verheugd dat we een bijdrage hebben mogen leveren aan het waarborgen van de kwaliteit van dit mooie project. We hopen dat bewoners en zorgmedewerkers de sfeer en het comfort zullen ervaren zoals die alle betrokken bouwpartijen voor ogen stond tijdens de voorbereiding en realisatie van deze nieuwbouw.