Stappen maken in ons eigen kantoorpand

Sinds kort is BCN Groep eigenaar van het kantoorpand aan de Lavendelheide langs de A7 in Drachten.

We betrokken het huurpand ruim vier jaar geleden, we dachten toen: hier groeien we nooit uit! De tijd heeft ons echter met rasse schreden ingehaald: mede dankzij onze visie en aanpak is het aantal medewerkers in vier jaar tijd bijna verdubbeld.  We kunnen in dit eigen pand onze ambities op het gebied van samenwerking en duurzaamheid beter verwezenlijken.

Door de aankoop van dit pand beschikken we nu over tweemaal zoveel ruimte. De komende tijd gaan we stappen zetten om het kantoor te transformeren. Zo gaan we een stap verder in de verduurzaming. Daarnaast passen we de plattegrondindeling aan op onze visie van het nieuwe werken. Samen met al onze collega’s willen we een ontmoetingsplek creëren waarin samenwerking centraal staat.