Inko Tien partner bij BCN Groep

Per 1 januari 2018 treedt Inko Tien toe als partner bij BCN Groep.

Deze versterking van BCN Groep zorgt voor een stevige fundering, waarmee de continuïteit richting de toekomst verder is verstevigd.

In de afgelopen jaren was Inko Tien zelfstandig adviseur. In die hoedanigheid zette hij al geruime tijd zijn expertise in voor BCN, met name op het gebied van strategisch inkopen/contracteren en integraal projectmanagement.
Inko is als senior manager bij complexe projecten betrokken en adviseert in o.a. het aardbevingsdossier. Daarnaast zal hij zich inzetten om de groeiambitie van BCN te helpen verwezenlijken.
Hier ligt intern voor hem de taak om zich te gaan bezighouden met kennis- en productverbreding en -ontwikkeling.

Kort nadat Inko Tien twee jaar geleden besloot om zijn toenmalige baan te verruilen voor een bestaan als zelfstandig ondernemer, klopte BCN aan met een opdracht.
In de periode daarna breidden de werkzaamheden zich in sneltreinvaart uit en ontstond er een vertrouwensband. Met dit partnerschap committeert Inko zich volledig aan BCN.
Met zijn ervaring en ondernemerschap is hij een welkome aanvulling voor het gehele bedrijf en daarmee ook voor de opdrachtgevers van BCN Groep. BCN ziet met deze versterking de toekomst vol vertrouwen tegemoet.