Brede school Oostindie, Leek

In Leek wordt op de hoek Watersingel-De Knip in de wijk Oostindie een nieuwe brede school gerealiseerd.

Het streven is om het gebouw begin 2020 te betrekken. De nieuwbouw krijgt een bvo van ongeveer 3210 m2. Hierin krijgen cbs Van Panhuys, obs De Hasselbraam en kinderopvangorganisatie SKSG onderdak. Daarnaast is er ruimte toebedeeld aan de gemeentelijke gymzaal.

Design & Build

BCN Groep onderscheidde zich bij de aanbesteding (EMVI met de beste prijs-kwaliteitverhouding) voor deze Design&Build-opdracht in het bijzonder op kwaliteit en plan van aanpak. Met onze presentatie scoorden wij het maximaal te behalen aantal punten.

De plannen zijn voorbereid door vertegenwoordigers van gemeente en toekomstige gebruikers, die samen de projectgroep vormen. Er is gekozen voor een Design&Build-ontwerp-bouwconstructie om te komen tot een integraal ontwerp. D&B biedt ruimte voor een optimale samenwerking tussen ontwerper(s) en bouwer gedurende ontwerp- en bouwproces. Deze contractvorm is bij uitstek een mogelijkheid om gebruik te maken van kennis en creativiteit van de markt.

Scope

Voor dit UAV-GC-project zullen wij de ondersteunende adviesdiensten van ontwerpfase tot en met de oplevering voor onze rekening nemen. Onze taak zal onder meer bestaan uit het afhandelen van technische vragen over het PvE in o.a. Nota(s) van Inlichtingen. Daarnaast maken we deel uit van het selectieteam. We begeleiden de uitwerking van schetsontwerp, voorontwerp en definitief ontwerp en stellen een toetsings- en acceptatieplan voor de bouwfase op en begeleiden dit.