Crematorium Dokkum

Respectrum realiseert op een aantal locaties in Nederland en Duitsland crematoria. In Dokkum heeft het uitvaartbedrijf een bestaand uitvaartcentrum overgenomen. Dit is geüpgraded, verbouwd en uitgebreid.  

Als preferred supplier voerde BCN Groep het projectmanagement en de bouwdirectie, zoals we dat ook deden bij de nieuwbouw van Ommeland en Stad in Eelderwolde.

Voortraject

BCN Groep heeft de ontwerpfase begeleid, alsmede het vergunningstraject, de uitvoeringsfase en de aanbesteding. Marvin Nieuwenhuis ontwierp het exterieur, Oving het interieur. De bestaande cv-installatie is iets aangepast, evenals de koeling. Omdat het om een relatief klein E&W-pakket ging, was het prijstechnisch gezien het meest efficiënt om de werkzaamheden bij de huisinstallateur onder te brengen. We zorgden voor goede afstemming tussen de E&W-installateur en de oveninstallateur, omdat de oveninstallatie deels ook gekoppeld is aan het overige installatiewerk.

Het vergunningstraject is vlot doorlopen. Voor de bouw hebben bewust naast twee grotere aannemers ook een kleinere partij geselecteerd om in te schrijven. Het was dit kleinere bouwbedrijf De Haan dat het project binnen de - krappe - planning en binnen het vastgestelde budget snel en efficiënt kon oppakken.

Projectmanagement

Als projectmanager zagen we erop toe dat de afspraken die zijn gemaakt, ook werden nagekomen. Aan de hand van het PvE - opgesteld voor alle crematoria van Respectrum - hebben we een stichtingskostenraming gemaakt die als stuurmiddel diende tijdens het hele proces. We toetsten kwaliteit van materialen aan de hand van een aantal criteria, zoals onderhoudsgevoeligheid en betaalbaarheid. Bij een uitvaartcentrum speelt ook comfort een belangrijke rol. We hebben daarom onder meer geadviseerd om te kiezen voor zitbanken met een prettige zit waaruit mensen makkelijk kunnen opstaan. Vanuit onze expertise konden we ook adviseren over de routing in het gebouw en over praktische zaken als de plaats en indeling van bijvoorbeeld toiletgroepen.

Directievoering

We controleerden regelmatig de werkzaamheden, en kozen zoals altijd voor een open en eerlijke manier van communiceren. We houden alles bespreekbaar, ook als er onvoorziene uitdagingen voorbijkomen.

In het bestaande gebouw zijn een koelcel en een aflegkamer verwijderd. Daarmee is ruimte gemaakt voor drie grote opbaarkamers en een toiletgroep. Twee kamers zijn samengevoegd tot één familiekamer. Het gebouw is in zones opgedeeld. Zo kan men 24/7 afscheid nemen van een overledene, waarbij bezoekers alleen toegang hebben tot een van de zones in het gebouw.

Hoewel diverse verbouwingen die in het verleden plaatsvonden goed waren gedocumenteerd, kwamen we tijdens de verbouwing toch een aantal onverwachte zaken tegen. Zo bleken onder meer stalen balken aanwezig te zijn op plaatsen die niet op tekening stonden en bleken opvangconstructies niet nodig op plaatsen waar we ze wel verwachtten nodig te hebben. Verder hing het houten schrootjesplafond zo los dat we het hebben vervangen door een gipsplafond. Zoals vaker bij een verbouwing was niet alles zoals het op tekening stond. Dit heeft echter niet tot problemen geleid; samen met de aannemer zijn we er dankzij creatieve oplossingen in geslaagd dit extra werk binnen de planning af te ronden.

Voor het nieuwe deel waarin de oveninstallatie is geplaatst, hebben we voor andere paalafmetingen gekozen om toch tijdig te kunnen heien. Ook is er een ander type isolatiemateriaal gekozen om geen planningsprobleem op te lopen.

Het crematorium in Dokkum is voor de bouwvak opgeleverd, de officiële opening was donderdag 28 september.