Onze ambitie bij Campus Kollum: met een gestroomlijnd proces van een 9 een 10 maken!

In Kollum begeleidt BCN Groep in samenwerking met Sweco de nieuwbouw van Campus Kollum.

We verzorgen het projectmanagement voor dit Design & Build project waarbij ‘kwaliteit’ het uitgangspunt is.
Campus Kollum gaat onderdak bieden aan dorpshuis De Colle, de bibliotheek, OSG Piter Jelles met !mpulse Kollum en CSG Lauwers College

 

Vraagspecificatie

In samenwerking met de gemeente Kollumerland c.a. is de niet openbare Europese aanbesteding voor dit UAV-GC-project voorbereid. In de vraagspecificatie is vastgelegd aan welke wensen en eisen de nieuwbouw moest voldoen. Dit is vertaald naar een realistisch budget. Een van de belangrijkste wensen was een gebouw te realiseren dat vanuit zijn functionaliteit en vormgeving de samenwerking tussen alle gebruikers zou stimuleren.

 

Selectie in fases

Van de vijf geselecteerde partijen leverde de combinatie Hesco Bouw / Van Manen en Zwart het winnende inschrijvingsontwerp. Het werk is gegund aan de combinatie van Hesco Bouw, die de economisch meest voordelige inschrijving deed en het complete werk inclusief buitenterrein zal gaan  uitvoeren.

De nieuwbouw komt op de plaats van de vestiging !mpuls van Piter Jelles. Dat gebouw wordt gesloopt. Voor de leerlingen en docenten organiseren we tijdelijke huisvesting op het terrein van het Lauwers College.

 

Van een 9 een 10 maken

De gemeente heeft het opdrachtgeverschap overgedragen aan de hiervoor opgerichte Stichting Campus Kollum. BCN Groep en Sweco blijven bij het project betrokken om dit aan te sturen en te toetsen tot en met het moment van oplevering. Gezamenlijk met de bouwende partijen werken we het inschrijvingsontwerp uit tot een voorlopig ontwerp. Na een aantal toetsingsrondes wordt dat omgezet in een definitief ontwerp en vervolgens in een uitvoeringsontwerp. Bij de toetsingen controleren we op kwaliteit en op de overige uitgangspunten die van we tevoren hebben vastgelegd. We zorgen ervoor dat de diverse processen tijdens alle fases in het bouwtraject zo soepel mogelijk verlopen.

Uiteraard zijn ook de gebruikers betrokken bij de uitwerking van het ontwerp; zij leveren op verschillende niveaus - bestuurders, gebruikers en facilitair - hun input. Samen met de gebruikers en de bouwpartijen zullen we het inschrijvingsconcept optimaliseren. Wij coördineren dat en brengen onze expertise in. In de optimalisatiefase gaan we er alles aan doen om van een 9 een 10 te maken.

 

Efficiënt en flexibel

De wens dat het gebouw samenwerking stimuleert komt terug in het ontwerp. Zo zijn vrijwel alle ruimtes voor gezamenlijk gebruik, met uitzondering van de directieruimtes. Deze opzet maakt het financieel haalbaar om dit nieuwe gebouw te realiseren, en zorgt er tegelijk voor dat de samenwerking wordt versterkt. Het gebouw wordt bovendien flexibel indeelbaar zodat het kan meebewegen met de veranderingen in het onderwijs.

Volgens planning zal de bouw starten in het eerste kwartaal van 2018. In het tweede kwartaal van 2019 moet het klaar zijn, zodat de scholen in de zomervakantie kunnen verhuizen.

 

De architect heeft het ontwerp met een mooie video inzichtelijk gemaakt.