Eerste school die vaarwel zegt tegen de energierekening

 

De fusieschool De Leister Igge in Opeinde zal worden gerenoveerd. Deze renovatie wordt aangegrepen om het gebouw energieneutraal, dus nul-op-de-meter te maken.

Ook wordt het binnenklimaat verbeterd en zal de school straks een flexibele, dus toekomstbestendige indeling krijgen. Gemeente Smallingerland stelde het geld voor deze renovatie beschikbaar. BCN Groep Drachten werkt de plannen uit, en zal de transformatie van A tot Z begeleiden.

De Leister Igge is in Nederland de eerste school die op deze manier wordt gerenoveerd. Om de school nul-op-de-meter te maken, wordt het gebouw zeer goed geïsoleerd. De benodigde energie wordt op duurzame wijze opgewekt. Het is de bedoeling dat de school na de transformatie door de genomen maatregelen evenveel energie opwekt als er op jaarbasis wordt verbruikt. Behalve voor duurzaamheid is er ook veel aandacht voor een gezond binnenklimaat. Door te kiezen voor een flexibele indeling wordt het gebouw ten slotte zeer toekomstbestendig: indien gewenst kunnen lokalen groter of kleiner worden gemaakt zonder dat daar kostbare ingrepen voor nodig zijn.

“School vol Energie”

Deze renovatie valt onder het tweejarige innovatieprogramma “School vol Energie” dat door kennis-en netwerkorganisatie Platform 31 is opgestart in opdracht van de ministeries van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Dit uitvoeringsprogramma ondersteunt schoolbesturen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. Het programma is onderdeel van de Green Deal Scholen. De transformatie van De Leister Igge is een van in totaal vijf projecten die in het kader van dit programma als pilot werden geselecteerd. Na de zomervakantie wordt het ontwerp uitgewerkt.

Green Deal

Met de interactieve werkwijze Green Deal wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden.

Tags: laadpaal elektrische auto oplaadpunt