BCN realiseert nieuwe locatie Dockinga College Ferwert

 

De gemeenteraad van Ferweradeel heeft eind vorig jaar ingestemd met de komst van een nieuw schoolgebouw voor het Dockinga College in Ferwert.

De huidige locatie aan de Great Sminia heeft te kampen met achterstallig onderhoud en voldoet niet langer aan de wensen van het hedendaagse onderwijs.

Dockinga College is de grootste scholengemeenschap in Noordoost-Friesland, waarvan de onderwijslocatie in Ferwert, met circa 200 leerlingen, de kleinste is. Leerlingen kunnen op de nieuwe locatie alle typen onderwijs volgen met een grote variatie aan keuzemogelijkheden. VMBO-basis en kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO Vak-school), VMBO theoretische- en gemengde leerweg, HAVO en VWO (Atheneum én Gymnasium).

In voorkomend geval wordt ook Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) aangeboden. Ondanks het relatief geringe aantal leerlingen, biedt de locatie toch een breed aanbod.

Dockinga College heeft BCN Groep aangewezen als adviseur bij de planvoorbereiding, ontwerpfase, prijs- en contractvorming en uitvoering van het nieuwbouwproject. BCN is trots om deze rol te mogen vervullen en kijkt uit naar een prettige samenwerking. De beoogde locatie voor het nieuw te bouwen schoolgebouw is gelegen naast de sporthal De Heechfinne.

Zie ook: Artikel Leeuwarder Courant