Alde Feanen

Verbouw pand bezoekerscentrum in Eernewoude

MFA Hijken

Verbouw en uitbreiding dorpshuis naar MFA

MFA Rutten

Haalbaarheidsonderzoek naar realisatie MFA / kindcentrum

MFA Waskemeer

Nieuwbouw CSG Liudger, sportzaal en renovatie dorpshuis.

MFC Donkerbroek

Haalbaarheidsonderzoek naar realisatie gemeenschapscentrum