CSG Liudger Drachten

Nieuwbouw locatie Splitting / De Raai voor Christelijke Scholengemeenschap Liudger in Drachten.

Duurzaamheid

Voetstappen die we nalaten moeten duurzaam zijn. Ook in huisvesting kunnen wij daar aan bijdragen. En dat levert meer op dan u denkt!

GOED Hoorn

Onderzoek naar herontwikkeling kantoorpand

MFA Hijken

Verbouw en uitbreiding dorpshuis naar MFA

MFA Rutten

Haalbaarheidsonderzoek naar realisatie MFA / kindcentrum

MFA Waskemeer

Nieuwbouw CSG Liudger, sportzaal en renovatie dorpshuis.

MFC Donkerbroek

Haalbaarheidsonderzoek naar realisatie gemeenschapscentrum

MVO

BCN hecht grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Onderwijs

Geef ruimte aan onderwijs! Bouwen voor de toekomst, passend bij de veranderende wereld van onderwijs. 

Rabobank Hoogeveen

Transformatie pand Laurus naar adviescentrum Rabobank Zuidwest-Drenthe

Rabobank Velsen

Transformatie van kantoorpand naar duurzaam, modern adviescentrum

Transformatie

Bestaand vastgoed een nieuw leven geven? Dat kan! Transformatie of herbestemming biedt een duurzame oplossing.

Zorg

Snel kunnen inspelen op veranderingen in de zorg? Flexibeler vastgoed, lagere en stabielere lasten?