Lowys Porquinstichting

Eerste stap naar DMJOP voor stichting Lowys Porquin

In Noord-Brabant heeft BCN Groep met een 0-meting een start gemaakt met een verduurzamingsadvies voor het vastgoed van de stichting Lowys Porquin.

Op basis daarvan wordt een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplanning vastgesteld. De Lowys Porquinstichting heeft in totaal 27 onderwijslocaties in eigendom. Daarnaast zijn er nog vier onderwijslocaties met gedeelde huisvesting. De integrale manier van werken die BCN bij IKC Opeinde heeft toegepast, is waar de stichting naar op zoek was. De methodiek van BCN Groep verenigt techniek en installatie tot een DMJOP. Voor tien objecten is BCN Groep dat traject inmiddels gestart.

Om goed te kunnen sturen op onderhoud en om vastgoed doelmatig te kunnen beheren, was het nodig om volledig nieuwe MJOP’s op te stellen conform de NEN2767-systematiek en dit vast te leggen in O-Prognose. Alle reden om met een 0-meting te starten. Deze voerden we uit in samenwerking met de huisvestingsmedewerker van Lowys Porquin. Hij kent alle locaties tot in de puntjes en ziet meteen alle mutaties. Wij stapten er blanco in. Zo houden we elkaar scherp. Met de 0-meting hebben we een werkbaar document in handen van waaruit we een onderhoudsplanning tot in detail konden opstellen. Vanuit de vraag van de opdrachtgever is die planning gespecificeerd met de jaarlijkse en meerjaarlijkse terugkerende werkzaamheden en kosten. Dat is het maatwerk dat we graag leveren.

De ambitie

Lowys Porquin heeft de behoefte om haar grip op het onderhoud van de vastgoedportefeuille te verhogen. Daarnaast wil de stichting de mogelijkheden ten aanzien van verduurzaming en het verbeteren van het binnenklimaat ten opzichte van het Frisse Scholen concept inzichtelijk maken. De ambitie is om conform het Klimaatakkoord van Parijs uiterlijk in 2023 energielabel B te hebben bereikt en in 2030 energielabel A. Het bereiken van Frisse Scholen klasse B en A is gekoppeld aan de labelambitie en dient gerealiseerd te zijn in respectievelijk 2023 en 2030.

EPA

Tegelijk met onze start is energieadviseur Innax begonnen aan het maken van een rapportage met energieprestatieadviezen (EPA) voor de Lowys Porquinstichting. Met die rapportages kunnen wij ons onderzoek verder uitvoeren om uiteindelijk te komen tot een DMJOP. Daarin gaan we uiteraard met onze integrale methodiek aan de slag, en kiezen we samen met de opdrachtgever waar de kansen liggen om op een natuurlijk moment te investeren.

De MJOP van BCN Groep

Het is niet voor niets dat de Lowys Porquin haar grip op het onderhoud van de vastgoedportefeuille wil verhogen. En dat zij de mogelijkheden ten aanzien van verduurzaming en verbetering van het binnenklimaat conform het Frisse Scholen concept per locatie inzichtelijk wil krijgen. Want waar gebouwen intensief gebruikt worden, blijven sporen achter. Deskundig beheer en onderhoud zijn daarom van groot belang om gebouwen en inventaris in een goede conditie te houden. Voor een efficiënte uitvoering van het onderhoud is een planmatige aanpak noodzakelijk. De Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) van BCN Groep hanteert een systematiek waarmee op korte en lange termijn is voorzien in een gecontroleerde en samenhangende uitvoering van onderhoudsactiviteiten. Hiermee komt er eenduidig inzage in de onderhoudsstaat, de onderhoudsbehoefte en de met het onderhoud gepaard gaande kosten. Tevens fungeert de planning als instrument voor het nemen van financiële en beleidsmatige beslissingen over de huisvesting.

BCN Groep BV

Hoofdvestiging
Lavendelheide 11 // 9202 PD Drachten

Vestiging Alkmaar
Smart Business Center kantoor kamer 017
Comeniusstraat 2a // 1817 MS Alkmaar

Postadres
Postbus 692 // 9200 AR Drachten

telefoon // 0512 - 54 21 11
e-mail // bcn@bcn-groep.nl

KvK 01077890
BTW NL8017.50.581.B.01