IKC Oudega

Goede ontwikkelingen in Oudega, gemeente Smallingerland. Voor het nieuw te bouwen IKC is het VO afgerond.

Ten opzichte van het schetsontwerp zijn de ruimtes efficiënter ingedeeld.

Met het toepassen van schuifpanelen zijn de functionele mogelijkheden uitgebreid om de ruimtes gecombineerd of juist gesloten te gebruiken in het open huisvestingsconcept. Zodoende is het in de praktijk makkelijker te schakelen in gebruik van ruimtes, tussen bijvoorbeeld klaslokaal en kinderdagverblijf. Ook kan op toets- en instructiemomenten een aantal ruimten worden afgescheiden. Daarbij houden we rekening met de akoestiek in het open huisvestingsconcept.

Digitale inloopavond

Gemeente Smallingerland organiseerde eind november een succesvolle digitale inloopavond. Ook BCN was hierbij aanwezig. De website ofwel digitale ruimte - ingericht als fysieke ruimte – is door honderden mensen bezocht. Er was gelegenheid om de plannen uitgebreid te bekijken. Belangstellenden voerden digitale gesprekken met de ontwerpers, de projectleiders, de schoolleiding en met ons. Een prachtig initiatief bij gebrek aan mogelijkheid voor een fysieke bijeenkomst vanwege corona.

De rol van BCN

Voor IKC Oudega verzorgen wij het projectmanagement, het huisvestingsadvies en het opstellen van het PvE. Ook zijn we verantwoordelijk voor de directievoering en het toezicht. Bouwgroep Dijkstra Draisma en DRS Installateurs gaan dit integrale kindcentrum realiseren. Het IKC wordt tussen bestaande voorzieningen, zoals de bestaande school en het MFC, en nabij de dorpskern gebouwd. Omgevingsmanagement speelt dan ook een belangrijke rol. De bouwende partijen zijn daarom uitgedaagd en plan op te stellen om overlast voor de gebruikers en de omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Realistische ambities

Net als in Engelbert gaan we het IKC minimaal BENG maken en blijft de duurzaamheidsambitie energieneutraal of zelfs NOM. Middels een businesscase onderzoeken we of we op basis van de exploitatievragen in samenspraak met het schoolbestuur investeringen kunnen doen om die ambitie te verwezenlijken. Wij zien dat als een realistische mogelijkheid, die we in het bouwteam verder uitwerken.

BCN Groep BV

Hoofdvestiging
Lavendelheide 11 // 9202 PD Drachten

Vestiging Alkmaar
Smart Business Center kantoor kamer 017
Comeniusstraat 2a // 1817 MS Alkmaar

Postadres
Postbus 692 // 9200 AR Drachten

telefoon // 0512 - 54 21 11
e-mail // bcn@bcn-groep.nl

KvK 01077890
BTW NL8017.50.581.B.01