Huisvesting Wijkschool De Pionier en NT2-school De Vlinderboom, Drachten (voortraject)

BCN adviseerde over het PvE en begeleidde vanaf de ontwerpfase de nieuwbouw van wijkschool De Pionier en NT2-school De Vlinderboom in Drachten.

BCN adviseerde in opdracht van de gemeente Smallingerland over het programma van eisen en begeleidde namens deze gemeente het ontwerp- en realisatieproces.

Twee scholen

In het oude pand bood basisschool De Barte onderdak aan de NT2-school. De nieuwbouw voor beide scholen, inclusief buitenterreinen, viel binnen één project. BCN heeft in het voortraject vanaf medio 2017 een adviserende en begeleidende rol gehad. We stelden in overleg met de scholen en gemeente een programma van eisen op en gaven kaders aan voor het beeldkwaliteitsplan.

De nieuwe wijkschool moest toekomstgericht en flexibel zijn, met een duidelijke relatie tussen peuterspelen en onderbouw. Naast deze wijkschool is de NT2-school gerealiseerd. Dit is een school voor anderstalige kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor de huisvesting gold als eis dat deze rustig en overzichtelijk was, met veel licht en transparantie en duidelijke zichtlijnen.

Modulair met permanente uitstraling

Beide scholen zijn toekomstbestendig en flexibel gebouwd om te kunnen voldoen aan het veranderende onderwijslandschap. Een van de eisen was de modulaire gebouwen een uitstraling te geven van permanente huisvesting, passend in de omgeving. Verder zijn eisen geformuleerd als herkenbaarheid, functionaliteit en een uitnodigende sfeer. Het zorgvuldig opgestelde PvE hebben we vervolgens als Design & Build opdracht in de markt gezet via een meervoudige onderhandse aanbesteding onder drie partijen. Het consortium met de beste prijs/kwaliteitsverhouding werd verantwoordelijk voor het uitwerken van het structuurontwerp en de realisatie van de nieuwbouw.

Selectie

De selectiecommissie bestond uit opdrachtgever gemeente Smallingerland en de stedenbouwkundige van die gemeente, de directeuren van beide scholen, een vertegenwoordiger van Peuterspelen en BCN als adviseur huisvesting van het schoolbestuur. De inschrijvingen zijn naast ontwerp en beeldkwaliteit beoordeeld op optimalisaties die konden leiden tot een besparing op het taakstellend budget. Uit deze beoordeling kwam de meest geschikte partij naar voren om de opdracht uit te voeren. Deze partij was integraal verantwoordelijk voor de vergunningsaanvraag en de realisatie van de scholen. De nieuwbouw is in het eerste kwartaal van 2018 opgeleverd. BCN voerde ook het contractmanagement van het bouwproces.

BCN Groep BV

Hoofdvestiging
Lavendelheide 11 // 9202 PD Drachten

Vestiging Alkmaar
Smart Business Center kantoor kamer 017
Comeniusstraat 2a // 1817 MS Alkmaar

Postadres
Postbus 692 // 9200 AR Drachten

telefoon // 0512 - 54 21 11
e-mail // bcn@bcn-groep.nl

KvK 01077890
BTW NL8017.50.581.B.01